To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
SET : RATCH
-0.75 / -1.21%
เปลี่ยนแปลง / %
61.00
9,575,400
ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเปิด วันก่อนหน้า มูลค่า
61.75 61.75 584,125,275
21 พ.ค. 2562 16:37:56
+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทกิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
26
พ.ย.
ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2561