To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
SET : RATCH
-1.00 / -1.91%
เปลี่ยนแปลง / %
51.25
7,925,400
ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเปิด วันก่อนหน้า มูลค่า
52.50 52.25 407,572,150
25 ก.พ. 2564 16:36:07
+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทกิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
27
พ.ย.
ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2563