To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
SET : RATCH
+0.50 / 1.10%
เปลี่ยนแปลง / %
46.00
4,999,300
ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเปิด วันก่อนหน้า มูลค่า
45.50 45.50 227,310,750
17 ก.ย. 2564 16:35:24
+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทกิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
28
พ.ค.
ประชุมนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2564