To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
SET : RATCH
+0.50 / 0.76%
เปลี่ยนแปลง / %
66.50
5,532,100
ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเปิด วันก่อนหน้า มูลค่า
66.25 66.00 368,972,275
15 ก.ค. 2562 16:36:42
+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทกิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
26
พ.ย.
ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2561