To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
SET : RATCH
+0.25 / 0.50%
เปลี่ยนแปลง / %
50.25
3,470,700
ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเปิด วันก่อนหน้า มูลค่า
50.25 50.00 174,560,025
07 พ.ค. 2564 16:50:00
+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทกิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
27
พ.ย.
ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2563