To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
SET : RATCH
+0.25 / 0.34%
เปลี่ยนแปลง / %
73.50
3,885,100
ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเปิด วันก่อนหน้า มูลค่า
73.25 73.25 285,648,950
15 พ.ย. 2562 16:37:05
+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทกิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
26
พ.ย.
ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2561