To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
SET : RATCH
+0.25 / 0.44%
เปลี่ยนแปลง / %
57.25
5,398,600
ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเปิด วันก่อนหน้า มูลค่า
57.25 57.00 310,364,800
04 ธ.ค. 2563 16:37:53
+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทกิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
27
พ.ย.
ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2563