ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์: ir@ratch.co.th

อนันดา มุทิตาเจริญ

โทร: (66) 0 2794 9841
แฟกซ์: (66) 0 2794 9888 ext. 9841

ปานทิพย์ หมื่นจบ

โทร: (66) 0 2794 9842
แฟกซ์: (66) 0 2794 9888 ext. 9842