วันที่ กิจกรรม
6 ธ.ค. 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2565
20 ก.ย. 2565 Roadshow: 2022 China – Thailand Green Energy Cooperation Seminar and Roadshow (Online)
31 ส.ค. 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2565
24 ส.ค. 2565 Roadshow : Thailand Focus 2022, at Grand Hyatt Erawan Bangkok, Thailand
6 – 10 มิ.ย. 2565 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
20 พ.ค. 65 ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล
20 พ.ค. 65 ประชุมนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2565
9 พ.ค. 2565 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
27 เม.ย. 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
5 เม.ย. 2565 Opportunity Day ประจำปี 2564
18 มี.ค. 2565 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record date)
8 มี.ค. 2565 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2564
2 มี.ค. 2565 การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
วันที่ กิจกรรม
26 พ.ย. 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2564
21 ต.ค. 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
27 ส.ค. 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2564
28 พ.ค. 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2564
23 เม.ย 2564 ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล
5 เม.ย 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
3 มี.ค. 2564 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
24 ก.พ. 2564 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2563
วันที่ กิจกรรม
27 พ.ย. 2563 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2563
23 ก.ย. 2563 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
3 ก.ย. 2563 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
28 ส.ค. 2563 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2563
10 ก.ค. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 มิ.ย. 2563 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
22 พ.ค. 2563 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2563
19 พ.ค. 2563 กำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
23 มี.ค. 2563 การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล
5 มี.ค. 2563 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
27 ก.พ. 2563 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2562
13 ม.ค. 2563 Roadshow : Finansia Investment Conference, The St. Regis Bangkok
วันที่ กิจกรรม
3 ธ.ค. 2562 Roadshow : Thai Corporate Day 3 Dec 2019, Singapore
22 พ.ย. 2562 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2562
29 ส.ค. 2562 Roadshow : Thailand Focus 2019, Grand Hyatt Erawan Bangkok, Thailand
27 ส.ค. 2562 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2562
24 มิ.ย. 2562 Roadshow: dbAccess Thailand Corporate Day, Hong Kong
7 พ.ค. 2562 Roadshow: Jefferies 2019 ASEAN & India Corporate Access Days 7 May 2019
26 เม.ย. 2562 ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล
11-12 มี.ค. 2562 Roadshow: Non-Deal Roadshow, dbTISCO, Singapore
8 มี.ค. 2562 Roadshow: dbTISCO Thailand Energy & Utilities Sector Corporate Day
7 มี.ค. 2562 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
5 มี.ค. 2562 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
27-28 ก.พ. 2562 Roadshow: Non-Deal Roadshow with FSS
12 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
25 ก.พ. 2562 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2561
วันที่ กิจกรรม
26 พ.ย. 2561 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2561
19 ก.ย. 2561 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
6 ก.ย. 2561 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
5 ก.ย. 2561 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
29 ส.ค. 2561 Roadshows : Thailand Focus 2018, 29 August 2018 at Grand Hyatt Erawan Bangkok, Thailand
24 ส.ค. 2561 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2561
20 เม.ย. 2561 ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล
5 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
27-28 ก.พ. 2561 Roadshow: HSBC ASEAN Forum, Singapore
28 ก.พ. 2561 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
26 ก.พ. 2561 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
23 ก.พ. 2561 Roadshow: Thailand Energy & Petrochem Corporate Day (Deutsche TISCO)
21 ก.พ. 2561 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2560
วันที่ กิจกรรม
27 พ.ย. 2560 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2560
20 ก.ย. 2560 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5 ก.ย. 2560 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
4 ก.ย. 2560 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
29 ส.ค. 2560 Roadshow: Thailand Focus 2017, Anantara Siam Bangkok Hotel
22 ส.ค. 2560 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2560
27 มิ.ย. 2560 เยี่ยมชมกิจการ – บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด จังหวัด ปทุมธานี
25-26 พ.ค. 2560 Roadshow: CITI ASEAN C-Suite Investor Conference 2017, Singapore
22 พ.ค. 2560 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2560
27 เม.ย. 2560 ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล
5 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
23-26 มี.ค. 2560 SET in the city กรุงเทพมหานคร 2017 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน
6 มี.ค. 2560 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
3 มี.ค. 2560 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
27 ก.พ. 2560 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2559
วันที่ กิจกรรม
16 พ.ย. 2559 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2559
21-28 ต.ค. 2559 Roadshow: KTZ Non Deal Roadshow, New York
16 ต.ค. 2559 Roadshow: SET & Nomura Thailand Corporate Day, Tokyo
22 ก.ย. 2559 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
9 ก.ย. 2559 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
8 ก.ย. 2559 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
19 ส.ค. 2559 Roadshow: GS & SCBS Thai Corporate Day, Singapore
16 ส.ค. 2559 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2559
15 มิ.ย. 2559 เยี่ยมชมกิจการ - โครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร จังหวัด ปทุมธานี
30-31 พ.ค. 2559 Roadshow: CIMB Non Deal Roadshow, London
18 พ.ค. 2559 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2559
27 เม.ย. 2559 ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล
7 เม.ย. 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
7 มี.ค. 2559 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
4 มี.ค. 2559 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
26 ก.พ. 2559 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2558
วันที่ กิจกรรม
24-25 พ.ย. 2558 Roadshow: J.P Morgan's Asia Rising Gradons Forum, Singapore
19-22 พ.ย. 2558 SET in the city กรุงเทพมหานคร 2015 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน
13 พ.ย. 2558 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2558
17-18 ก.ย. 2558 Roadshow: J.P. Morgan Asia Yield 1x1 Forum, Japan
16 ก.ย. 2558 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2 ก.ย. 2558 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
1 ก.ย. 2558 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
19 ส.ค. 2558 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2558
9-11 ก.ค. 2558 โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหงสา ประเทศ สปป.ลาว
10-11 มิ.ย. 2558 โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี
4-5 มิ.ย. 2558 Roadshow: Citi Asean Investor Conference, Singapore
26 พ.ค. 2558 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2558
20-21 พ.ค. 2558 Roadshow: Global Emerging Markets Conference, London
30 เม.ย. 2558 ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล
23-24 เม.ย. 2558 Roadshow: Invest Malaysia Conference 2015, Malaysia
10 เม.ย. 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เวลา 14.00 น. ณ วิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
26 มี.ค. 2558 Roadshow: dbTISCO Thailand Energy & Petrochemicals Sector Corporate Day, Thailand
13 มี.ค. 2558 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2556
11 มี.ค. 2558 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
10 มี.ค. 2558 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
วันที่ กิจกรรม
20-23 พ.ย. 2557 SET in the city กรุงเทพมหานคร 2014 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน
18 พ.ย. 2557 ประชุมพบนักวิเคราะห์-แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2557
27-28 ต.ค. 2557 Roadshow: 2014 Thailand Investor Conference, New York
17 ก.ย. 2557 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
3 ก.ย. 2557 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
2 ก.ย. 2557 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
19 ส.ค. 2557 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2557
23-27 มิ.ย. 2557 Roadshow: SET Roadshow 2014 : Strategic Thailand, Toronto / Boston & New York
4-5 มิ.ย. 2557 โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จังหวัดราชบุรี
15 พ.ค. 2557 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2557
7 พ.ค. 2557 Thai Corporate Day 2014: Discovering Thai Value Stocks, Bangkok
11 เม.ย. 2557 ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล
28 มี.ค. 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 มี.ค. 2557 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
4 มี.ค. 2557 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
26-27 ก.พ. 2557 Roadshow: Nomura ASEAN All Access 2014, Singapore
18 ก.พ. 2557 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2556
24 ม.ค. 2557 dbTISCO Access ThailandEnergy & Petrochem Corporate Day, Bangkok
วันที่ กิจกรรม
21-24 พ.ย. 2556 SET in the city กรุงเทพมหานคร 2013 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน
14 พ.ย. 2556 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2556
18 ก.ย. 2556 วันจ่ายเงินปันผล
12-13 ก.ย. 2556 Roadshow: GS Global Commodities Conference - Asia Pacific 2013, Singapore
4 ก.ย. 2556 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
3 ก.ย. 2556 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
29 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013 , Grand Hyatt Erawan Bangkok
9 ส.ค. 2556 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2556
26 มิ.ย. 2556 Power Electricity Thailand 2013, Bangkok
17-21 มิ.ย. 2556 Roadshow: SET EU & UK Roadshow, Europe
17 พ.ค. 2556 เยี่ยมชมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม เวสต์ ห้วยบง 2 และ 3 - จังหวัดนครราชสีมา
16 พ.ค. 2556 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2556
10 พ.ค. 2556 Thanachart’s Power Day, Bangkok
11 เม.ย. 2556 ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล
2 เม.ย. 2556 Non-deal Roadshow, Bangkok
28 มี.ค. 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
7 มี.ค. 2556 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
4-6 มี.ค.56 Roadshow: ASEAN Stars Conference 2013, Singapore
6  มี.ค. 2556 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
2 มี.ค. 2556 Roadshow: Invest ASEAN 2013, Bursa Malaysia
19 ก.พ. 2556 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2555
วันที่ กิจกรรม
22-25 พ.ย. 2555 SET in the city กรุงเทพมหานคร 2012" รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน
14 พ.ย. 2555 ประชุมพบนักวิเคราะห์ -แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2555
1-2 พ.ย. 2555 CIMB 10th Annual Asia Pacific Leaders' Conference, London
14 ก.ย. 2555 วันจ่ายเงินปันผล
5 ก.ย. 2555 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
4 ก.ย. 2555 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
31 ส.ค. 2555 Thailand Focus 2012 “Positioning Thailand For the Next Growth Phase” by SET , Phatra Securities & Bank of America Merrill Lynch , Four Seasons Hotels Bangkok
14 ส.ค. 2555 ประชุมพบนักวิเคราะห์ -แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2555
30 ก.ค. - 3 ส.ค. 2555 Thailand Corporate Day "Stepping up domestic demand" by SET & Daiwa at Toronto, San Francisco and Tokyo
24-25 พ.ค. 2555 เยี่ยมชมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - โครงการไทรเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 พ.ค. 2555 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2555
11 เม.ย. 2555 ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล
26 มี.ค. 2555 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ
1 มี.ค. 2555 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล
29 ก.พ. 2555 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
14 ก.พ. 2555 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2554
วันที่ กิจกรรม
24-27 พ.ย. 2554 มหกรรมการลงทุนครงวงจรแห่งปี SET in the city 2011 กรุงเทพมหานคร 2011 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
14 ก.ย. 2554 วันจ่ายเงินปันผล
30 ส.ค. 2554 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
29 ส.ค. 2554 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
11 ส.ค. 2554 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2554
1 ส.ค. 2554 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ BNP PARIBAS Asean Conference ณ ประเทศสิงค์โปร์
4-11 ก.ค. 2554 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ SET United Kingdom & European Road Show จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณประเทศอังกฤษสก๊อตแลนด์เนเธอร์แลนด์และอิตาลี
19-20 พ.ค. 2554 โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี
12 พ.ค. 2554 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2554
11 เม.ย. 2554 ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล
28 มี.ค. 2554 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ
14-16 มี.ค. 2554 Non-Deal Roadshow by RBS at Hong Kong
2 มี.ค. 2554 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
1 มี.ค. 2554 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
28 ก.พ. - 2 มี.ค. 2554 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ ประเทศสิงค์โปร์ จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
15 ก.พ. 2554 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2553
วันที่ กิจกรรม
18-21 พ.ย. 2553 มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
29 ต.ค. 2553 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2553
20 ก.ย. 2553 วันจ่ายเงินปันผล
10 ก.ย. 2553 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
9 ก.ย. 2553 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
1-3 ก.ย. 2553 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ. ณ. ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยบริษัท หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
30 ก.ค. 2553 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2553
12-13 ก.ค. 2553 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ. กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และ Deutsche Bank
16 มิ.ย. 2553 โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานลมลำตะคอง จ.นครราชสีมา
14 พ.ค. 2553 โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานลมลำตะคอง จ.นครราชสีมา
12-14 พ.ค. 2553 พบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ. ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยบริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
29 เม.ย. 2553 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2553
12 เม.ย. 2553 ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล
29 มี.ค. 2553 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ
3 มี.ค. 2553 ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล
2 มี.ค. 2553 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล
2-3 ก.พ. 2553 โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำงึม 2 สปป.ลาว
29 ม.ค. 2553 ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2552