To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
SET : RATCH
-2.25 / -3.08%
เปลี่ยนแปลง / %
70.75
8,294,600
ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเปิด วันก่อนหน้า มูลค่า
72.75 73.00 591,479,975
20 ก.ย. 2562 16:38:13
+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทกิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
26
พ.ย.
ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2561