To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
SET : RATCH
-0.50 / -0.80%
เปลี่ยนแปลง / %
61.75
5,807,600
ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเปิด วันก่อนหน้า มูลค่า
62.25 62.25 356,031,450
27 ก.พ. 2563 16:39:33
+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทกิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
26
พ.ย.
ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2561