To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
SET : RATCH
-0.25 / -0.39%
เปลี่ยนแปลง / %
64.00
1,125,500
ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเปิด วันก่อนหน้า มูลค่า
64.50 64.25 72,359,525
08 ก.ค. 2563 12:29:59
+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทกิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
26
พ.ย.
ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2561