To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
SET : RATCH
-0.50 / -1.00%
เปลี่ยนแปลง / %
49.75
2,106,200
ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเปิด วันก่อนหน้า มูลค่า
49.50 50.25 104,805,375
11 ธ.ค. 2561 16:38:53
+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทกิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
26
พ.ย.
ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2561