To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
SET : RATCH
-0.50 / -0.95%
เปลี่ยนแปลง / %
52.25
77,100
ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเปิด วันก่อนหน้า มูลค่า
52.50 52.75 4,036,450
16 ม.ค. 2562 11:06:19
+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทกิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
26
พ.ย.
ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2561

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

+ ดูทั้งหมด