To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
SET : RATCH
-0.25 / -0.45%
เปลี่ยนแปลง / %
55.50
1,441,600
ปริมาณ (หุ้น)
ราคาเปิด วันก่อนหน้า มูลค่า
55.75 55.75 80,001,875
15 ก.พ. 2562 16:37:50
+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทกิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
26
พ.ย.
ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2561